post

אמרתי להם…

אתמול התקשר אלי קולגה, מלווה עסקי, שרצה לבדוק פרטים בשביל אתר ללקוח שלו. אני לא אכנס לפרטים של הלקוח הספציפי כמובן, אבל היה משהו מעניין בשיחה שרציתי לשתף אתכם. כמו שמתבקש, דיברנו גם על הקידום של האתר כדי לעמוד בתחרות (הגבוהה) מולה הוא יתמודד, ואז הוא אמר לי משפט שכמו שהוא אמר אותו, הבנתי חלק […]